Alam Si Kecil Tahap Asas Set 1

  • $17.10
    Unit price per 


Siri Buku Alam Si Kecil ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu peringkat asas, lancar dan mahir. Setiap peringkat ini mengandungi sepuluh buku berkaitan dengan tema "Mengenal Ciptaan Allah" bagi peringkat asas, tema "Diri Saya" bagi peringkat lancar dan tema "Alam Sekitar". Ianya disusun dalam tiga bahasa iaitu Melayu, Arab dan Inggeris. Siri ini memperkenalkan perkataan yang sering digunakan oleh kanak-kanak dalam perbualan seharian di samping membantu memperluaskan kosa kata. Setiap buku bacaan dalam siri ini dilengkapi dengan senarai daftar perkataan serta ilustrasi berwarna dan menarik. Siri buku ini sesuai untuk kanak-kanak yang boleh memahami dan membaca ayat-ayat mudah dengan lancar.