Al Quran Al Karim Multazam Galaxy Cover

Al Quran Al Karim Multazam Galaxy Cover

  • $45.00
    Unit price per 


Al-Quran Multazam Tafsir Bil Hadis Karya Bestari:

 

1. Tajwid berwarna

2. Mushaf Al-Quran terjemahan Bahasa Malaysia dengan tajwid berwarna.

3. Khat al-Quran menggunakan penulisan Resam Uthmani.

4. Mempunyai Panduan Tanda Wakaf dan Tanda Bacaan

5. Telah disemak oleh Ahli Lajnah Tasheh Al-Quran KDN Malaysia

6. Mendapat kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia

7. Membahaskan hadis-hadis sahih Rasulullah SAW pada setiap ayat-ayat pilihan dengan penjelasan dan penafsiran yang jelas.

8. Berperanan sebagai solusi bagi memahami praktikal ibadah, muamalah, akidah, dan sebagainya bagi membentuk latarbelakang muslim melalui al-Quran dan Hadis.

9. Saiz : A4