366 Kisah 25 Rasul

  • $21.00
    Unit price per 


Recommended Age: 7 years and above

Format: Paperbound

Pages: 188

Description:

366 kisah 25 orang rasul pilihan bermula daripada Nabi Adam a.s. hinggalah nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Setiap kisah mempunyai sumber rujukan dan padat dengan nasihat dan pengajaran.

Mempelajari sejarah para rasul serta perjuangan mereka dalam menyeru manusia menyembah Allah yang Maha Esa.