Al-Quran IQRA' Buku 1-6 (Alhumaira)

  • $12.00
    Unit price per 


Recommended Age: 3 - 12 years

Format: Paperbound

Pages: 195

Description:

Mengandungi 6 jilid yang telah disusun mengikut kaedah Iqra' yang terbukti berkesan. Ia telah digunakan secara meluas di Malaysia sejak tahun 1995 lagi. Kami harap dengan penerbitan semua Iqra' ini dalam bentuk yang baru dan lebih menarik, akan membuatkan lebih ramai yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran pada masa hadapan.