Mudahnya Solat (Amani)

  • $6.00
    Unit price per 


Buku Masya-Allah Mudahnya Solat - Belajar Solat Bersama Amani merupakan panduan asas kepada kanakkanak
perempuan dalam mengerjakan solat sempurna. Buku ini dilengkapi cara-cara berwuduk, praktikal solat
serta bacaan dalam solat dan terjemahannya. Ia juga dilengkapi dengan ilustrasi yang terperinci bagi menambahkan
kefahaman pembaca. Semoga buku ini dapat dijadikan panduan dan rujukan bukan sahaja kepada kanakkanak tetapi juga
golongan dewasa.