Muqaddam serta Latihan Membaca Juz Amma

  • $6.00
    Unit price per 


Muqaddam Serta Latihan Membaca Juz Amma - Qasim Abdullah Disertakan bacan rumi. Buku ini mengandungi pengenalan kepada huruf Al-Quran dan cara membacanya bermula dari huruf-huruf hijaiyah dan seterusnya.

Ia juga memuatkan cara membaca Muqaddam atau juzuk ke 30 dalam Al-Quran dengan berpandukan huruf-huruf rumi yang diletakkan disamping huruf-huruf arabnya.

Setiap surah disediakan dengan cara bacaannya dalam tulisan rumi dan terjemahannya juga dalam tulisan rumi bagi memudahkan pemahaman pembaca.