Set Cerdas Mengurus Emosi (Set C- 4 buku)

  • $35.90
    Unit price per 
  • Save $4.10


Buku bacaan awal ini memfokuskan kepada perkembangan emosi kanak-kanak melalui penceritaan kisah kucing yang pelbagai ragam.

Buku 1: Nyam Nyam
Buku 2: Pok dan Lang ke Taman Bunga
Buku 3: Miong Mencari Kawan
Buku 4: Di Mana? Di Mana?

1. Mengajar kanak-kanak mengenal dan mengurus emosi melalui penceritaan. Ini amat penting untuk membina konsep kendiri yang positif
2. Cerita ini mengajar anak agar mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah
3. Cerita yang bersesuaian dengan peringkat umur dengan ilustrasi yang menarik
4. Teknik bacaan seperti bacaan bersama dan bacaan dengan bersuara boleh diaplikasikan supaya penceritaan lebih bermakna